Danske Ældreråd

Ældrerådet i Slagelse Kommune er medlem af Danske Ældreråd, som er en landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne.

Formålet er at varetage ældrerådenes interesser og at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke. Danske Ældreråds medlemmer er ældreråd fra landets 98 kommuner.

Dermed repræsenterer organisationen alle landets ældreråd. Se Danske Ældreråds hjemmeside:

Nyhedsbreve

Danske Ældreråd udgiver en række nyhedsbreve, som det også er muligt at abonnere på

Nyhedsbrevene er for dig, som er interesseret i arbejdet i ældreråd, i information om temadage og konferencer, og som vil vide mere om publikationer på ældreområdet.

Mailservice

Danske Ældreråde tilbyder også en mailservice, som det også er muligt at abonnere på med relevante nyheder til medlemmer af Danske Ældreråd. Danske Ældreråd udsender mailservice 8-10 gange om året.

Siden er sidst opdateret 18. oktober 2022