Høringssvar

Ældrerådet bliver hørt, når der er forslag i Byrådet, der angår ældre.

Oversigt over høringssvar