Høringssvar

Ældrerådet bliver hørt, når der er forslag i Byrådet, der angår ældre.

2023
Tidligere høringssvar