Om Ældrerådet

Ældrerådet er et lovpligtigt rådgivende råd, der varetager de ældres vilkår og interesser for at skabe det bedste grundlag for ældre i kommunen.

Ældrerådet
 • Fakta om Ældrerådet

  Ældrerådet:

  • er valgt af og blandt kommunens egne borgere, der er fyldt 60 år
  • skal sikre at ældre bliver hørt
  • er talerør for alle ældre
  • er med til at udforme kommunens ældrepolitik
  • er med til at udforme kommunens kostpolitik
  • styrker samarbejdet med politikere og forvaltninger
  • er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer
  • behandler ikke sager om enkeltpersoner.

  Lovgivning

  Etableringen af ældreråd er lovbestemt med baggrund i § 8 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - og Socialministeriets vejledning.

 • Ældrerådets opgaver

  Byrådet har derfor pligt til at høre ældrerådet om alle forslag, som angår ældre. Det kan for eksempel være inden for

  • kommunens standarder for kvalitet og service på ældreområdet
  • de årlige budgetter
  • planer for byggeri af boliger til ældre
  • forslag til aktiviteter
  • trafik og boligforhold
  • sundhed
  • miljø og kultur samt
  • de årlige rapporter fra tilsynene på kommunens plejecentre  

  Slagelse Ældreråd arbejder for, at alle seniorer kan leve et trygt og aktivt liv med fokus på den forebyggende indsats, når det gælder ældres syn, hørelse og livsstilssygdomme samt de vilkår, der er gældende for svage ældre.

  Ældrerådet tager også emner op til debat og arrangerer blandt andet offentlige temamøder, hvor vi fokuserer på ældres ønsker og vilkår.

  Ældrerådet står til rådighed for diverse arbejdsgrupper nedsat af udvalget for Sundhed og Seniorer og deltager med et medlem i plejehjemmenes bruger-pårørende råd og i Slagelse Kommunes Kostråd.

  Slagelse Ældreråd arbejder for tryghed og trivsel i seniorlivet.

  Observatører på plejecentre og aktivitetscentre

  Ældrerådets medlemmer deltager som observatorer i pleje- og aktivitetscentrenes bruger- og pårørenderåd.

 • Vedtægter og forretningsordning
Øvrige grupper og råd
 • Danske Ældreråd

  Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde holdes årligt i 2. kvartal (antal stemmeberettigede for Ældrerådet Slagelse er 3 - dette beregnes ud fra det antal borgere i kommunerne, der er fyldt 60 år). 

  Der udpeges stemmeberettigede forud for hvert repræsentantskabsmøde.  

 • Regionsældreråd

  I hver region er der af frivillighedens vej etableret et regionsældreråd, som samarbejder om de temaer, som er relevante på det regionale plan.

  Regionerne har opgaver indenfor sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, erhverv, uddannelse og kultur, natur og miljø og kollektiv trafik. Især sundhedsområdet og trafikområdet har ældrerådenes interesse.

  Der findes ingen lovgivning om regionsældreråd.

  Repræsentanter fra Ældrerådet

  • Birgit Jørgensen
  • Connie Hyldal
  • Berit Schau (stedfortræder) 
Siden er sidst opdateret 9. februar 2021