Regionsældreråd

I hver region er der af frivillighedens vej etableret et regionsældreråd, som samarbejder om de temaer, som er relevante på det regionale plan.

Regionerne har opgaver indenfor sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, erhverv, uddannelse og kultur, natur og miljø og kollektiv trafik. Især sundhedsområdet og trafikområdet har ældrerådenes interesse. Der findes ingen lovgivning om regionsældreråd.

Siden er sidst opdateret 18. oktober 2022