Valg til Ældrerådet

Den 16. november 2021 var der valg til Ældrerådet i Slagelse Kommune. Her kan du se valgresultatet.

Medlemmerne af Ældrerådet vælges for fire år, og den kommende valgperiode løber fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Ældrerådet 2022-2025

 • Abdel Sabri

 • Alf Søhus

 • Annette Jørgensen

 • Berit Schau

 • Birgit Jørgensen

 • Henning Petersen

 • Ingelise Holm

 • Johnny Gregersen

 • Mogens Nellemann

 • Niels Jørgensen

 • Per Madsen

 • Sonja Bruus Petersson

 • Svend Erik Pontoppidan

 • Tonny Korndrup

 • Vibeke Toft Müller

Suppleanter

 1. Solveig Bjørnhøj Møller
 2. Leif Scharling
 3. Karin Christel Pedersen
 4. Gert Vinther
 5. Peter Stegmann
Kandidatliste
 • Abdel Sabri, Kelstrup

  Jeg er blevet opfordret til at stille op som kandidat til Ældrerådet. Jeg har en passion for at yde hjælp til andre, jeg fungerer godt i grupper, og hjælp og udvikling er nøgleord for mig.

 • Alf Søhus, Slagelse

  Jeg er medlem af Slagelse Kommunes Ældreråd og genopstiller. Jeg vil gøre mit til, at vores kommune bliver en god kommune at blive ældre i. Med gode aktivitets- og fritidsmuligheder, en stabil og god omsorg og en god service, der er ældrevenlig.

 • Annette Jørgensen, Slagelse

  Jeg er født og opvokset i Slagelse. Er kontoruddannet/advokatsekretær og merkonom i markedsføring.

  Jeg har tidligere beskæftiget mig med politik og kunne godt tænke mig at gøre et stykke arbejde i Ældrerådet.

 • Berit Schau, Skælskør

  Jeg vil arbejde for VÆRDIGHED på vores plejecentre og i ældreplejen. Jeg vil kæmpe imod serviceforringelser på ældreområdet.

  Jeg ønsker, at alle får et trygt og meningsfuldt seniorliv. Der skal sættes fokus på det stigende antal ældre og bygges flere boliger, så de ældre kan bo i deres nærområde.

 • Birgit Jørgensen, Slagelse

  Jeg har været medlem af Ældrerådet siden 2006.

  Mine mærkesager er:

  • Et trygt og godt seniorliv
  • Værdig ældrepleje
  • Kvalitet og sammenhæng i tilbud og indsats
  • Hjemmehjælpens omfang og kvalitet
  • Genoptræning af høj kvalitet
  • Udbygning af aktivitetscentrene og deres muligheder
  • Forebyggende hjemmebesøg
  • Gode transportmuligheder.
 • Gert Vinther, Slagelse

  Jeg er 67 år og udlært som tømrer. De seneste ca. 30 år været ansat i boligselskaber, senest 12 år i FOB.

  Jeg bruger meget af min pensionisttid på træværkstedet på Aktivitetscenter Midgård. Jeg synes, at jeg nu har alderen og lysten til at gå aktivt ind i Ældrerådets arbejde.

 • Henning Petersen, Skælskør

  Jeg bor i Magleby nær Skælskør og har deltaget i forskellige bestyrelser og foreninger, bl.a. har jeg arbejdet ihærdigt for bedre boligforhold og pleje af ældre mennesker.

  Jeg har i flere år været erhvervsaktiv i lokalområdet, dels i produktionsvirksomheder, men også indenfor energi og varmeforsyning.

 • Ingelise Holm, Skælskør

  Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet 40 år som leder i kommunal ældrepleje. Jeg har derfor stor erfaring i samarbejde med politisk styrede myndigheder.

  Jeg vil arbejde for at øge pleje, omsorg og social indsats, for bedst mulig livskvalitet for borgere med tab af funktioner og for at minimere ensomhed.

  Ældre har krav på et værdigt liv.

 • Johnny Gregersen, Skælskør

  Jeg er pensioneret folkeskolelærer og vil gerne være med til at sikre, at den øgede tilgang af ældre medborgere ikke går ud over kvaliteten af de ydelser, den enkelte ældre har brug for.

  Jeg vil endvidere være med til at holde politikerne fast på deres valgløfter på ældreområdet.

 • Karin Pedersen, Skælskør

  Jeg har interesse for at kunne medvirke i varetagelse af Ældrerådets mangeartede rådgivende opgaver relateret til ældre medborgere i Slagelse Kommune.

  Igennem mit arbejdsliv samt i mit privatliv har jeg oparbejdet specifik socialfaglig viden samt praktiske erfaringer inden for ældreområdet.

 • Leif Hockerup, Sønderup

  Jeg ser Ældrerådet som en platform til at oplyse og påvirke Byrådet til bedre forhold for de ældre i Slagelse Kommune. Vi er trods alt den største borgergruppe og ønsker forhold derefter, det gælder både i plejesektoren og nybyggeri til en husleje, der kan betales med en pension, der også kræver et løft.

 • Leif Scharling, Slagelse

  Jeg har erfaring med høringssvar som medlem af Vestsjællands Amtsråd 1998-2003 og Slagelse Byråd 2010-14 samt som kommunaldirektør i en stor grønlandsk kommune. Jeg er økonom fra CBS og nu pensionist.

  Jeg er medlem af Volleyklubben Vestsjælland, Slagelse Motionsklub og spiller petanque i Ældre Sagen.

 • Mogens Nellemann, Sørbymagle

  Jeg mener, at såfremt man sidder med hænderne i skødet og forventer, at andre får tingene til at ske, så er man selv medskyldig i, at forholdene for de ældre bliver forringet.

  Jeg vil gerne medvirke til at stille krav til politikerne og holde dem op på de løfter, som de har givet.

 • Niels Jørgensen, Flakkebjerg

  Nu er tiden kommet til at lave langsigtet planlægning på ældreområdet. Vi ønsker faste hjemmehjælpere og ikke vikarer, og derfor skal der skabes et godt arbejdsmiljø for de ansatte, så det bliver attraktivt at arbejde i ældreområdet. Vi skal have ældrevenlige boliger både i Korsør, Skælskør og Hashøj.

 • Niels Lind, Skælskør

  Jeg er 72 år og har siden 1995 været alene med to dejlige piger, efter min kone døde, så jeg er vant til at være alene med og uden børn. Jeg er uddannet elektromekaniker, pædagog og har statens lederuddannelse.
  Jeg sidder i menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne. Jeg vil kæmpe for bedre boliger, mindre ensomhed og aktiviteter for de ældre.

 • Per Kenneth Rystrand, Slagelse

  Jeg vil gerne gøre en forskel for os ældre i Slagelse Kommune. Der er efter min mening en del at gøre godt med fx sikring af bevillingerne til plejecentre og andre institutioner, som skal sørge for hjælp og pleje til de svageste borgere i kommunen.

 • Per Madsen, Slagelse

  Jeg er 76 år og bosiddende i Slagelse, hvor jeg har været revisor i over 50 år. Jeg er gift med Mona siden 1966.

  Jeg ønsker at medvirke til, at samarbejdet mellem sygehus, egen læge og hjemmeplejen fungerer optimalt for borgerne, samt at vi har et godt serviceniveau for alle ældre i kommunen.

 • Peter Stegmann, Skælskør

  Jeg sidder i kørestol og er politisk aktiv i Venstre. Jeg har interesse for udviklingen af vor kommune på en liberal måde. 

 • Solveig Møller, Slagelse

  Jeg har været frisør i Slagelse og har de sidste år haft flest ældre kunder, som har berettet om deres problemer med livet.

 • Sonja Bruus Petersson, Korsør

  Jeg vil som hidtil i Ældrerådet tale de svageste ældres sag, med fokus på værdig pleje/trivsel samt boligforhold, især plejeboliger.

  Vi skal kunne blive i nærområdet hele livet, med offentlig transport til læge, aktivitetscentre og indkøb. Alder må ikke være en hindring for et trygt og aktivt liv.

 • Svend Erik Pontoppidan, Korsør

  Jeg er tidligere skoleleder, lærer og har arbejdet med unge som kontaktperson og mentor i mange år. Jeg har været gift i 35 år og har to voksne børn og seks børnebørn.

  Jeg ønsker at arbejde for, at forholdene for ældre bedres, specielt ved at få unge placeret i fritidsjob og som medhjælpere i ældreplejen.

 • Tonny Borgstrøm, Kongsmark Strand

  Jeg vil gerne være med til at gøre en indsats for, at vores ældre får/har det godt. Det er dem, der er skyld i, at vi har det, som vi har det i dag. Da jeg sad i Byrådet, var jeg repræsentant i Handicaprådet.

 • Tonny Korndrup, Vemmelev

  Jeg har brug for din stemme, så jeg kan fortsætte arbejdet for vores ældre borgere. Samarbejdet med fagudvalg og Byråd er vigtigt, så vi kan opnå de bedste resultater for alle ældre. Stem på mig, og jeg vil ufortrødent fortsætte arbejdet, som jeg har været med til de sidste 4 år som formand.

 • Vibeke Toft Müller, Slagelse

  Jeg stiller op til Ældrerådet for at være med til at sikre, at seniorerne i Slagelse Kommune får de bedst mulige forhold. Jeg vil fokusere på økonomi, bolig, sundhed og kultur. Gruppen af seniorer er stor og skal efter min mening have en synlig plads i det kommunale politiske arbejde.

  Jeg arbejder til daglig som akademichef på Erhvervsakademiet.

Siden er sidst opdateret 17. november 2021